Đặt lịch

Message

Gọi ngay

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Trung tâm chụp X-Quang

Giá:Liên hệ

Trung tâm chụp X-Quang

Phim Cephalometric – Phim so nghiêng

Giá:Liên hệ

Trung tâm chụp X-Quang

Phim Panorama – Phim toàn cảnh

Giá:Liên hệ

Trung tâm chụp X-Quang

Phim XQuang mặt thẳng

Giá:Liên hệ